Selasa, 08 Mei 2012

2 JAMU Pendukung Cheat Point blank


Silahkan download file pendukung Cheat Point Blank dibawah ini:

*Vcredist x86 (Install)
*D3DX9_43.dll (Simpan di Folder Point Blank)
*Msvcp100.dll  (Simpan di Folder Point Blank)
*Msvcr100.dll  (Simpan di Folder Point Blank)
*D3DX9_42.dll (Simpan di System32)
*Msvcr100d.dll  (Simpan di System32)
*Msvcp100d.dll (Simpan di System32) 

6 Auto Teks BB Terlengkap


Auto Text dan Symbol Blackberry Terlengkap
Auto Text BB
Di sini Temans bisa copy paste auto text dan symbols blackberry terlengkap. silahkan di share ke temans yang lain lewat broadcast juga bisa.

╱◥◣
│∩ │◥███◣ ╱◥███◣
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩ ║
│╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█◣
││∩│
▓ ║∩田│║▓ ▓ ▓∩ ║


๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑▓๑۩๑

___,;;;@@@@;;;;@@@@;;;,
__,;;;@@,;;;,;;@;;,;;;;,@@;;;
__;;;@@;;;,“–“;“—“,;;;@@;;;;
__ ;;;@@;;;................@@;;;
___;;;@@“;;,rose,;;“@@;;;
___“;;;@@“;;;—–;;;“@@;;;“
____“;;;;@@;;“;“;;@@;;;;“
______“;;;;;@@@;;;;;“
________’;;;;@;;;;“
___________“;“

HEADSET :
____________ $$$
_________ $$$$
______ $$$$$
____ $$_$$$$$
___ $$_$___$$$_$
__ $$_$_______$$_____$
__ $$_$________$_________$
_ $$_$_________$_$$
_ $$_$____________$____$
_ $$_$______________$__$
_ $$$_______________$_$_$
_ $$_$_$_____________$_____$
_ $_____$_$_____________$$_$
_ $_____$_$_$_______________$$
_ $$___$_$_____________$_____$
__ $___$$_$____________$_________$
___ $_$$____________$____________$
____ $____$___________$______________$
______ $___$$_________$____$_______$
_______ $$__$________$___$__________$
_______ $___$_$_$$___$__________$
_______ $____$_$________$_$______$
________ $__$_$__$$___$_________$
_________ $$____$_____$$__$______$
____________ $_$_$_____$_$___$
____________ $__$$$__$_$_$
____________ $_$_____$$___$_$
_____________ $__________$___$
______________ $___________$___$
_______________ $___________$__$
_________________ $______$$
____________________ $$

DOG :
______________$$
_____________$______$
__________$__$$
_________$__$
________$___$
________$___$
_______$____$$$
_______$__$$$$$
_______$__$_____________$$
______$_$$______________$
____$_$__$___________$____$
___$__$__$_____________$______$
__$_____$_$_$_____$___$_______$
__$______$_$o_____o$__$____$
__$_______$_____________$__$
__$________$___________$__$_$
__$_________$_$______$$__$
___$__$_$__$_$________$____$
___$__$___$$__$______$
___$____$_________$$_____$
__$____$______$__$$______$
__$__$$_____$______________$
__$_$$_____$____$_______$
__$_$__$_____$$$______$
__$_$___$_____$$$______$
__$_$_____$_____$__$_$_______$
__$$___$_____$_$___$______$
____$_____$_______$__$______$
_____________$______$____$______$
__$$____$_____$___$_____$
_$____$___$_____$__$_____$
$________$__$_____$_$______$
$________$__$______$_$_$_$_$
$________$__$__$_$_$__$$
_$____$____$$
__$$

RABBIT :
_________________________________$
_______________________________$ __$
_____________________________$_____$
____________________________$_____.$
__________________________$______$
__________________________$_____$
___________________________$$
_______________$$$§§___§$§
____________$$___$§$___§§__$§§
___________$_$_____________$__$___$
__________$$$_$____$__$__$
__________$________$§_____$_$__$
__________$§§§§$__$______$__§§§$
___________$§§§§$___$________$§__§§§§$
____________$§§$___$_________$__$§§§
_____________$____$_______$___$
______________$_______$____$_$__$__$
_________________________$$_$$_$
___________________________$___$
___________________________$_$__$
________________________$_$__$
______________________$____$__$
____________________$______$__$
___________________$____$__$____$
_________________$___$___$___$_$
________________$________$___$$
________________$__$$__$_$____$
_________________$$___$__$_$______$
_______________$______$____$
______$$__$_______$____$§_$
____$_$_$_______$§______$
___$_____$_________§______$
__$_____$________$§_______§$
__$_____$________$§________§________$
__$___$_________$________§_______$
__$___$__________$§________§$____$_$
____$§__________$§_______§__$__$____§
______$__________$§______$§___$__$_____$
______$§__________$_____$§____$__$___$§$
_____$§__________$_____$_____$__$__§§§
____$_$_________$_$§§________$__§§§$
____§___________$§$§§$________§__$§§§
____§__$§$§$_______$§$_____§_$§§§
____$___§$_$_____________$§___$__§§§
_____§____§________________$§____§§§$
_____§$___$$___________$§__§§§
______§________$____________$§$
_______§_____$__§§_____________$
________$__§§$§

MISS U :
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
•.˜”*°•.˜”*°• ﻨ ოﻨรร ყձ •°*”˜.•°*”•*˜
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

GANTI SENDIRI NAMA KAMU :
✿.。˜*•. ˜”*°•.˜”*°•¸,ø¤º°`°º¤ø,¸•°*”˜.•°*”˜ .•*˜ 。.✿
˜*•.˜”*°•.˜”*° • SYAFINA •°*”˜.•°*”˜ .•*˜
✿.。˜*•. ˜”*°•.˜”*°•¸,ø¤º°`°º¤ø,¸•°*”˜.•°*”˜ .•*˜ 。.✿

ORANG / PASANGAN :
♥☻ ☻♥
./█\./█\
..||. .||..

ORANG / SENDIRI :
.-..-.

·.·´
●/
/▌
/ \

SYMBOLS :
☺ ♥ ♠ ☤ ☑ ☥ ✵ ☹ ♪ ♀ ✩
✉ ☠ ✔ ♂ ✇ ✖ ☁ ✌ ♛ ❁ ♖ ✽ ✝
☪ ☂ ♝ ✏ ❀ ✍ ✂ ☭ ☮ ✿ ✺
☃ ☼ ✾ ☯ ☾ ☝ ☛ ♞ ☚ ♘ ☄ ☟ ♟

FLOWER :
....... , . - . - , _ ,
...... ) <code>- . .> '</code>(
..... / . . . .

\ . . \
..... |. . . . . |. . .|
...... \ . . . ./ . ./
........ =(\ /.=
.......... -;.-'
........... `)| ... ,
............ ||... _.-'|
.......... ,_|| \_,/
.... , ..... \|| .'
.... |\ |\ ,. ||/
. ,..\` | /|.,|Y\,
.. '-...'-._..\||/
...... >_.-`Y|
........... ,_||
............ '\||
..............'||

I MISS U :

/"""/
/ /
/ /
/__/

/'''''\ /'''''\
/ \ / \
/ /\__/\ \
/___/ \__\ ISS

\''''''\ /''''''/
\ \/ /
\ /
/ /
/___/ OU
Some things can never be change as my feeling for u always...

DRUM SEAT :
...............\........./
..--^--..._ _٩(-̮̮̃-̃)۶
..../.....[_][_]....▫⏊,''''\'''''
.../|┏-┓||,.⊏⊐⏉'....\
....|┣/''''''''''''''\⏉..‖......|\
=/=\.|..Gunz.|.../=\=▫.|
.........\∂яυмṡ/..⎴⎴⎴=./=\
⌈⌈⎴⎴⎴⎴⌈⌈⎴⎴⎴⎴⎴⌈⌈⎴⎴⎴⎴⎴⎴⌈⌈

KUPU" :
_________________s$s
________________s$$s
______________s$$
_________s$$??????
_______s$$s??????_____®j
_______$????????????____$
_______$s????????????___$__ $®
______s$??????????????__$__ $
___s$s??????????????_$__$
___$????????????????$
___s$??????????????$$
_____$??????????$$
_____...$s??????$s
__s$$????$s
s$$??__$s
$$??___$s
_________$
________$_$
_______$_$
______$__$
_____$___$
____$____$
___$

TENGKORAK :
______ $$$________
_____d$$$$b_____
_____$$$$______
_____d$$$$b_____
_____$$$$_____
____4$$$$F____
____4$$$$F____
____$”_”$”_”$$_____
_____$F___4$F___4$_____
_____’$F____ 4$F___4$”_____
______$___$___$______
______4$$^$$P_____
_______$F__4$_______
________”$ee$”________
________._*$F_._________
_________$_____.$_________
_________”$$”_________
__________^$___________
_4$c_______”"_______.$r_
_^$b______________e$”_
_d$$e__________z$$b_
4$*$$c____.$$*$r
_”"____^*$be$*”____^”_
__________”$”__________
________.d$P$b_________
_______d$P___^$b_______
___.ed$”______”$be.___
_$$P__________*$$_
4$$P____________$$”
_”*$”____________^$P___

YOU ARE ONLY MINE :

•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') :::::::: •♥• You Are Only Mine •♥• :::::::::::*
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸

GANTI SENDIRI NAMA KAMU :
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*……………SYAFINA…………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
……………………….*
………………………*
…………………….*

COOL FONT :
http://www.gmobi.in/orkut/MultiFonts.htm

Contoh : Syafina
●๋•ѕソαƒιηα●๋•
▒$Ψ汉Ŧ♪η汉▒
«╬♥ŚŶÁℱℐŃÁ♥╬«
¤=๋●๋•รאคŦเภค●๋•=¤
ııllllııllıı♣§ㄨ@f!ñ@♣lıllllııll
ॐکýáfíńáॐ
ϟ●•ƧΥΛFIПΛ•●ϟ
ツ丂リムキノ刀ム¹²³Ѽ
°ღ•ⓢ㋡ⓐⓕⓘⓝⓐ°ღ•
***SyAfInA***
ੴѕ♆αƒιℕαੴ
クルクルṡÿαƒïṉα™❶
ஐรאคŦเภคஐ
╚»ŚŶĂŦĨŃĂ«╝
【✖ㄅㄚ∆モⅰи∆✖】
¤ѕソαƒιηα¤
▓ѕソαƒιηα▓
ミ★ѕソαƒιηα★彡
ııllllııllıı♣ѕソαƒιηα♣lıllllııll
▄ █ ▄ █ѕソαƒιηα█ ▄ █ ▄
Posted 1 year ago #

Syafina| DragonPooh
BerryManiac
Contributor
BerryScore: 770

.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
____¶**¶___________¶**¶
__*¶*___*¶*_____*¶*____*¶*
_*¶*_______*¶*¶*________*¶*
*¶*__________**_________*¶*
*¶*________*JUST*________*¶*
*¶*__________TO_________*¶*
_*¶*_________SAY_______*¶*
__*¶*________nice______*¶*
___*¶*_____*THREAD*__*¶*
_____*¶*___________*¶*
_______*¶*_______*¶*
___...______*¶*___*¶*
__________*¶_*¶*
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)

✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ ★❀ ♫ ♬ ♪ ♩ ♪ ❤ 。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ╰ ☆ ╮ ♥ ღ ☼✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ ★❀ ♫ ♬ ♪ ♩ ♪ ❤ 。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ╰ ☆ ╮ ♥ ღ ☼

☆┌─┐. ─┐☆.................
│▒│ /▒/...................
│▒│/▒/.......................
│▒ /▒/─┬─ ............................
│▒│▒|▒│▒│........................
┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PISS●●...
│▒┌──┘▒▒▒│.......................
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘.......................
└┐▒▒▒▒┌.......................

GANTI SENDIRI NAMA KAMU :
´´´´´´´´@@(.@@(@
´´´´´´@@(.@@(@@@@
´´´´´@(.@@@(@@@@).@
´´´@(.@@@@@@@).@@@...
´´@@@(.@@[̲̲̅̅syafina̲̲̅̅].).@@@
´´@@(.@@@.(.@@@@@).@@@´´´´´´´´○´´○
´@@@@@@@@@).@@@.)@@@´´´´´´´´´\ ../
.@@@(.@@@.).@@.)@@@@@@´´´´´´´´@@.¸
¸¸. @@@(.@@@@@@@@@@ .¸¸¸¸¸¸.' @¸♥¸.@.
.' ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬*

PEACE :
+880_______________+880
+880______________+880
+880_____________+880
+880____________+880
+880__________++880
+8880________++880
+8880______+++880
++8888___+++8880++88
_++88888+++8880++8888
__+8888++8888+++888888+80
__++88++8888++8888888++888
__++++++8888888888888888888
___++++++888888888888888888
___++++++++000888888888888
____+++++++000088888888888
_____+++++++000888f8888888
______+++++++008888f888888

ROCK U :
´´´´´´´'$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´'$´´´´´´´´
´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´
´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´
´´´´´´´$s´´´´´´´´´´´´´´´´´´s$´´´´´´´
´´´´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´
´´´´´´´´´³$´¶¶¶¶¶¶¶¶´$³´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´³$´¶¶¶¶¶¶´$³´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´¶´$$´¶¶¶¶´$$´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶´$´¶¶¶¶¶¶´$´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´
´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´
´´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´´´
´´´¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶¶´´´´

STAR :
´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´

STAR :
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

SYMBOL :
z ʎ x ʍ ʌ u ʇ s ɹ q p o u ɯ ן ʞ ɾ ı ɥp ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
α в ¢ ∂ є f g ∂н ι נ к ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
Ă β Č Ď Ĕ Ŧ Ğ ĎĤ Ĩ Ĵ Ķ Ĺ М Ń Ő Р Q Ŕ Ś Ť Ú V Ŵ Ж Ŷ Ź
ค ๒ ς ๔ є Ŧ ﻮ ๔ђ เ ן к l ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א z
∆ ๒ ς ∂ ∑ モ б ∂サ ⅰ ノ к レ ㎡ и ◊ ㄕ q Я ㄅ ₮ ㄩ √ ῳ ㄚ z
a в c d e ғ g dн ι j ĸ l м n o p q r ѕ т υ v w х y z
α в с ḋ ε ƒ ģ ḋh ï ј ќ l ṃ ṉ ø ρ σ ɾ ṡ τ υ ṿ ώ χ ÿ ʐ
α в c d є f g dh í j k l m n σ p q r s t u v w х ч z
α β γ δ ε ζ η δθ j ι κ λ μ ν ο π ρ ς σ τ υ φ ω χ ψ

are u love me :
_________Are U Lo____________Are U Lov
______Are U Love MeA_______Are U Love MeAre
____Are U Love MeAre U ___Are U Love MeAre U
___Are U Love MeAre U Love MeAre U _______Are
__Are U Love MeAre U Love MeAre U _________Are
_Are U Love MeAre U Love MeAre U Love_______Are
_Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeA______A
Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U__Are
Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U Lo_A
Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U Love
Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U Love
_Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U Lo
__Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre U
____Are U Love MeAre U Love MeAre U Love MeAre
______Are U Love MeAre U Love MeAre U Love
_________Are U Love MeAre U Love MeAre U
____________Are U Love MeAre U Love M
______________Are U Love MeAre U L
_________________Are U Love Me
___________________Are U Lov
_____________________Are U
______________________Are
_______________________Ar

̸ǦǿǾǿƌ ({})
=D morning̸ ~o)
~all ♍♈ friends~ ‎ :)~o):)~o):)~o)Have a nice day !!~o):).

‎​
»»»»»»»»»»

♐ .keluar naik
__¡'""""""""""""'?
/_ I. B I S ?
'-0-""""""""'00"''"
Stop paakk....!!
Akhirnya
#:-s>. Ñýâ♍e
/!! Ĵuĝa !
_/ \_
Aduh  demi ({})km‎​​
:)/ ‎. ​Ǻq
/! Ĵaǜħ²
/>. Ðɑŧ‍‍ɐnĝ
‎​

_Π____ 。 ðařį
/_____/ \。 rumah
| 田田|門|

Ƈµmà Mo
Ƃiläñб ‎​ ‎​•*...* • ♏ǒ®ŇϞŇǤ •*...*•

»»»»»»»»»»

Tiii...n Tiii...n!!
brruum______
,___/"|(",),// /___,
:!_(@)_i____!(@)_!>;mici..mici
oRg KeYeN mO
LeWaT (",)
sPecial dTg WaT nGucaPn
☀☀☀☀
*RO**ML**RO**ML**RO**ML**RO**RO**ML**RO**RO**ML**RO**ML**RO**ML**RO**ML**RO**ML*
*...*(*)Göö∂ morning(*)*...*

»»»»»»»»»»

(y)S ĩ ĩ ĩ  !! (y) Sĩ ĩ ĩ  !! ;)

»»»»»»»»»»

:* ♍uuuªaªa©©hhh♡:*♡

»»»»»»»»»»

<3*CA*Šîþ*CA*<3
<3*CA*Šîþ*CA*<3
<3*CA*Šîþ*CA*<3
<3*CA*Šîþ*CA*<3
<3*CA*Šîþ*CA*

»»»»»»»»»»

(y)sip:D ‎​/) (y) sipp :D
/' / (y) sipp :D
-+' (___ (y) sipp :D
_) (y) sipp :D
__) (y) sipp :D
__) (y) sipp :D
___) (y) sipp :D

»»»»»»»»»»

(*) Carilah seorang PRIA

<3 Yang memanggil mu cantik. Bukan hot atau sexy...

<3 Yang menelepon kembali ketika kamu menutup telpon...

<3 Yang mau tiduran di bawah bintang dan mendengar detak jantungmu...

<3 Atau mau tetap terbangun untuk melihatmu tidur...

(*) Tunggulah seorang PRIA

<3 Yang mencium dahimu setiap saat...

<3 Yang tidak ingin terlalu lama berjauhan darimu...

<3 Yang mau memamerkan dirimu pada dunia ketika kamu sedang keringetan...

<3 Yang menggenggam tanganmu di depan teman-temannya...

<3 Yang menganggap kamu tetap cantik tanpa riasan...

<3 Yang slalu mendengarkan ceritamu dengan tulus...

(*) Carilah seorang PRIA...

<3 Seseorang yang selalu mengingatkan kamu, betapa besar kepeduliannya padamu...

<3 Dan betapa beruntungnya dia memilikimu...

<3 Dan betapa takutnya dia kehilanganmu...

<3 Hingga saat kepergianmu nanti, genggamannya sangat sulit dilepaskan dari tanganmu...
•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•<3
::: (\_(\ ...(*)...<3...(*)...<3...(*)...<3
*: (=' :') :::::::: •♥• You Are Only Mine •♥• ::::::::::
•.. (,('')('')¤.....(*)...<3...(*)...<3...(*)...<3
¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸<3

HAPPY B'DAY:
.
.
.
.
.

,,,,,,,,,,,,HHHHHH,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,HHHHHHHHHHH,,,,,,,,,
,,,,,,HHHHHHHHHHHHHHH,,,,,
,,,,HHH,,,HHHHHHHHHHHH,,,,
,,,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHH,,
,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
,,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
,,,HHHHHHHHHHHHHHHHHH,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,HHHHHHHHHHHHHHHH,,,,
,,,,,,,HHHHHHHHHHHHH,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,HHHHHHHHH,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,¤нαρρソ в'∂αソ..¤
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
ııllllııllıı♣нαρρソ в'∂αソ тσ ソσυ♣lıllllııll

PIG :
________$
______$$____$$
_____$___$$ __ $$$_______$
____$_____$ _____________ $$___$
___$______$ __________________ $___$
___$_____$ _____________________ $____$
___$____$ _____________________ $_____$
___$$ ________________________ $______$
__$ ______________________________ $____$
_$ _________________________________ $$
_$__________$ ________________________ $
_$__________$____________$ ___________ $
$______$$_____________$ ___________ $
$__________________________$ __________ $
$___________$$$$__$ ________ $
$________$___________$ __________ $
_$______$___$___________$ ________ $
_$_____$__$$______$__$ ______ $
__$_____$__$_________$___$ ______ $
___$____$____$$______$ _____ $
___$____$$______$$ _____ $
______$ ______________________ $
________$$ _____________ $$
___________$$$$$

JERAPAH :
.. .. .. . . . . ..»ii,
. . .. . . .. ..{/..◐.`;
. . . . . . . . {/./`´
. . . . . .. . {/./
. . .. .. . . {/./
. . .. .. .. {/./
»~ ( ¯..).. _.)
.. ..| ../.. ‘|.| ❀ ✿ ❀ ✿
.. ..|. |_ ..| /. \ĺ⁄ \ĺ⁄.\ĺ⁄ \ĺ⁄
.l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*'̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡*"̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡͌l̡*'̡͌l̡*̡̡ ̴̡.̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡ ̡͌l̡̡̡ ̴̡ı̴̴̡.̡̡̡ ̡ ̴̡

ॐhéllő کwéétýॐ

LUMBA" :
____________________##
__________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*##@####
__________*########.
_________*#########.
_________*######*###*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.######.
__________________.#########*
________________.############*
________________.####*__*######

MANTAP DUDE :
-----------------------
……….(^0 0^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
………/¯¯Y¯¯\.\ … ………..♪…..♪…..♪….♪
………|._.\_…..|\_.\ …….♪….♪…..♪
……….\__\……|…\..\ …….♪….♪
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\_________oooooo
……..)===ºººº====0000=========)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
..__./._/………….\._.\__
(____ /………….(_____) ●๋•мαηтαρ ∂υ∂єєє....●๋•

SEP :
……….\\\\\|///
……….(^▄ ▄^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
………/¯¯Y¯¯\.\ … ………..♪…..♪…..♪….♪
………|._.\_…..|\_.\ …….♪….♪…..♪
……….\__\……|…\..\ …….♪….♪
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\_________oooooo
……..)===ºººº====0000=========)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
..__./._/………….\._.\__
(____ /………….(_____) ஐรєקקקק..........!!!ஐ

(¯`O´¯)

ː̗̀(☉,☉)ː̖́

-_- => ( ⌣ ́_ ⌣ ̀)

-_-" => (ˇ_ˇ")-,_-," => (¬_¬")

:f*ck =>┌П┐

w(>,<)w =>┌П┐(►˛◄)┌П┐

:f*ckyou =>┌П┐(►˛◄)┌П┐

:hurray => \(´▽`)/

:kiss => (˘⌣˘)ε˘`)

:hug => (っ˘з˘)っ

:dance1 => ~(‾▿‾~)

:dance2 => ~(‾▿‾)~

:dance3 => (~‾▿‾)~

:dance4 => ƪ(˘⌣˘)┐

:dance5 => ƪ(˘⌣˘)ʃ

:dance6=>┌(˘⌣˘)ʃ

:dance7 => \(‾▿‾\)

:dance8 =>┌(_o_)┐

:dance9 => (/‾▿‾)/

(^.^) => (⌒˛⌒ )

:beer => ( ^.^)╱d□☆□b╲(^.^ )

:punch => (¬_¬)--o(✗_✗)

:punch2 => ◎( ̄^ ̄)====◎)>_<”)

:pinch => (´▽`) - c<ˇ εˇ)

:pukul => (" `з´ )_,/"(>_<')

:yummy => ‎​ƪ(˘ڡ˘)ʃ

:cry => (╥_╥)

:cry2 => (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

(*^_^) => (✿◠‿◠)

:sad => (✖╭╮✖)

(-_*) => (-‿◕)

:angry =>╰(◣﹏◢)╯

:monster => ƪ_(☉▿▿▿▿▿▿☉)_ʃ

:ngacir => ε=ε=┏( >_<)┛

:ngakak => °~=))••°wk.wk.wk°••=))~°

:ngakak2 => (>ˆ▽ˆ)> ωªªκªªκªª <(ˆ▽ˆ<)

:ngakak3 => =D˘•˘=)) нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ =))˘•˘=D

:hoam => HOoº°°ºoOam ((˘O˘"),,

:kick =>ヽ( ・∀・)ノ┌┛Σ(ノ `Д´)ノ


Asian Emoticons

1 (^_^) or (^_^)v, etc Laughing

2 (>_<)> Troubled

3 (^_^;) Troubled

4 (ToT) Crying

5 m(_ _)m Apologising

6 (^^ゞ or (^^;) Shy

7 ( ̄ー ̄) Grinning

8 (≧∇≦)/ Joyful

9 ( ̄□ ̄;) Surprised

10 (#^.^#) Shy

11 (*´▽`*) Infatuation

12 (ーー;) Worried

13 (*^▽^*) Joyful

14 _| ̄|○, orz, OTL, etc Depressed

15 (^▽^) Laughing

16 キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!!!, (゜∀゜), etc I think it is “I’m here!!!”, but I just don’t really know!

17 (´・ω・`) Snubbed

18 ( ゚ Д゚) Shocked

19 (・∀・) Laughing

20 (T▽T) Crying

21 (* ̄m ̄) Dissatisfied

22 ( ´∀`) Laughing

23 (⌒▽⌒) Laughing

24 (^v^) Laughing

25 ヽ(´ー`)┌ Mellow

26 (’-’*) Laughing

27 (’A`) Snubbed

28 (゜◇゜) Surprised

29 (*°∀°)=3 Infatuation

30 ∩( ・ω・)∩, ( ・ω・), etc Joyful


1. Greeting
~~~ヾ(^∇^)おはよー♪ == Good Morning / Ohayou

( ゚▽゚)/コンバンハ == Good Evening / Konbanwa

(^-^*)/コンチャ! == Hello / Konnichiwa

オ(・ェ・)ヤ(・ェ-)ス(-ェ・)ミ(-ェ-)。o○Zzz… == Good Night / Oyasuminasai

オメデトウ ( ^ _ ^)∠☆PAN!== Congratulation / Omedeto

(^ _ ^)/~~サヨナラ == Good Bye / Sayonara

m(_ _)m ゴメンナサイ == I’m Sorry / Gomennasai

(*≧▽≦)オハツでっす♪ == Nice to Meet You / Ohatsu

2. Salute (Enter n Exit)

( ´ ▽ ` )ノ タダイマァ == I’m Back or I’m Home / Tadaima

オカエリ ♪(ノ´∀`*)ノ == Welcome Back / Okaeri

(ヾ(´・ω・`)いってらっちゃ == See you Later / Itterashai

☆ミ(o*・ω・)ノイッテキマ-ス!! == I’m Going or I’m Heading Off / Ittekimasu

3. Joyful

\(^ ^)/ == I’m Glad / Yorokobu

O(≧∇≦)O == WOW! or Delight / Oo Yorokobii

( ̄▽ ̄)ノ_彡☆バンバン!! == Extravagant Laughter / Bakawarai

ヘ(^_^ヘ)(ノ ^_^)ノ == Dancin or Singing

o(^^o) (o^^)o わくわく == Hope or Expectation / Kitai

4. Sad

(;_・)== I’m Sad / Kanashimu

(ToT)== Cry / Nakui

( ̄へ ̄)== Discontent / Fuman

_| ̄|○ == Feel Down / Ochikomu

~(=^・・^) ヾ(^^ ) ヨシヨシ == Solace / Nagusameru

―(T_T)→ サクッ == Defeat / Make

\(--)/ マイッタ == Give up or Surrender / Oteage

5. Painful

(;´ρ`) グッタリ == Exhausted / Tsukaeru

(*´ο`*)=3 はふぅん == Sigh / Tameiki

☆⌒(>。≪)イタイ == Get Hurt / Itai

6. Anger

(,,#゚ Д゚):∴;’・,;`:ゴルァ!! == Getting Angry / Okoru

ャダヽ(o`皿′o) ノ == No! or Denial / Iya

(  ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ == Derive or Mock / Baka

o(>oヽ`、ヽ`シャワー♪ == Bath / Furo

\(o ̄∇ ̄o)/ふあー == Wake Up / Okiru

(_ _)ヾ(‘ロ‘) ペチペチ 起きろ~ == Wake Someone Up / Okosu

(´~`) むにゃむにゃ == Sleepness / Nemuke

[(--)]ZZzzz… == Sleep / Neru
.ĄωαƧ ~ <=-P. ƘαßµЯ☞. ~ //\/". ατµτ. ~ _\\ ћιιιιι. ~ ' |, Lªr¡…..

Ώåķåķåķ. =))∫' ξξξ ђưåhåhå. ,∫¤/\, ћћћ жзжзжзж. / . \, syålålålålålå

:'(‎​   
<\  
λ

 _________       \\ (=|/ . \\      Zzzz \\ └\\/\, \\      zz☆☆zzz \\ └. \\      zz ””””””””” Π¡τξ ƑLξπ…
‎​(˘⌣˘)ε˘`)

ƪ(˘⌣˘)┐tory.. ƪ(˘⌣˘)ʃ tory.. ┌(˘⌣˘)ʃ tory.. ƪ(˘⌣˘)cheese.. ƪ(˘⌣˘)┐

ƪ ʃ. ƪ :* ʃ. ƪ ʃ.
. . 
. ≤¯≥. ≤¯≥. ≤¯≥. TORI TORI TORI

.ƪ (=| ʃ. ƪ :p ʃ. ƪ =)) ʃ.
. . 
. ≤¯≥. ≤¯≥. ≤¯≥. TORI CHIZ CRAKER

ƪ :$ ʃ
. tori ciz kreker.
. ≤¯≥.

ƪ :* ʃ. ƪ B) ʃ. ƪ :* ʃ.
. . 
. ≤¯≥. ≤¯≥. ≤¯≥. TORI TORI TORI

ƪ :/ ʃ. ƪ :p ʃ. ƪ <=-P ʃ.
. . 
. ≤¯≥. ≤¯≥. ≤¯≥. TORI CHIZ CRAKER

ƪ O:) ʃ
. tori ciz kreker.
. ≤¯≥.
Berasa keju nya :p:p

(-̩̩̩-͡ ̗–̩̩̩͡)

‎​(_ _ ✗)

‎​o(¬ ¬")–o *hakdesh

(~˘.˘)~ ~(˘.˘~)

[$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]

(•͡˘˛˘ •͡)┌П┐

(ˇ▼ˇ)-c<ˇ_ˇ)

Нå. =D нå. =D нå. =D
«». «». «».
^. ^. ^
..нεнε ¨☺¨ нεнε ¨☺¨ нεнε..

‎​=Dhä
=))hă
=Dhä
=))hă

ː̗=Dː̖/` ..
_/__, <3•̃⌣•̃_<”)

(ˇ▽ˇ)-c:) (•̯͡.•̯͡)

‎​(◑﹏◐)

(¬_¬)

​Ĝũßяªªªªªªк =D=)):D!!!
‎​..´(⊙_⊙)` .Hah??? :O???..

Hah ??!!

( •̃͡-̮•̃͡)( •̃͡-̮•̃͡) … hέhέhέhέ … ( •̃͡-̮•̃͡)( •̃͡-̮•̃͡)

(“•˘з˘•)

‎​(“•˘З˘•)

Ђª!zZ (>_*<) BRUT!!
( ') ,-"""-.
( ,:&=:' ( ) )
!_!_! '-,,,,,-' bruttt:D

‎ƪ(‾‾“)ʃ

(︶︿︶)

♥♍ůååå ©hh♥ ♥♍ůååå ©hh♥
‎​○k..:) ○k..;)™ ‎​​​​°•·♥<3♡

‎​ƪ(﹏)ʃ
(―˛―“)
~(‘▽’~) (~’▽’)~
(~‾ ▽‾)~
‎​(⌣_ ⌣!!)
(˘⌣˘)ε˘`)
(˘ з ˘)
(¬_ ¬)
(¬_¬”)
(¯―¯٥)
( ‾_‾ )
(―˛―“)
(‾(••)‾)
Σ( ° △ °|||)?
(•”̮ •)з
ˆ⌣ˆ
•”̮•
\(´▽`)/ \(´▽`)/ \(´▽`)/
°\(^▼^)/°
(⌣́_⌣̀)
(˘_˘”)
(♥θ♥)
ƪ(―˛―“)ʃ
(•‾ε‾•)
( ^_^)-c<(T_T) *cubit*
(ˇ▽ˇ)-c̯┌┐<)
(-̩̩̩-͡ ̗–̩̩̩͡ )
‎​(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
(∏ ω ∏)
(¬˛¬”)
‎​( ° -`ω´-)
Ε(.⌣__⌣.)з
( ¯^¯)
‎​('ω')
\('O'\) (/'.')/ \('O'\)

Happy Birthday AutoText / Symbol

..`.•.,(¯`•´¯)
…(¯`•´¯)H•´
….`•.A.•´
(¯`•´¯)
.. .P•.,(¯`•´¯)
…(¯`•´¯)P•´
….`•.Y,•´
(¯`•´¯)
.`.B •.,(¯`•´¯)
…(¯`•´¯)I•´
….`•.R.•´
(¯`•´¯)
.`.T†?.,(¯`•´¯)
…(¯`•´¯)H•´
….`•.D,•´
…….(¯`•´¯)
. ..(¯`•´¯)A•´
….`•.Y,•´
…….I.
…….I.
…….I.
..(‘ ” ” ()..
(“( ‘o’ , )
(“)(“)(,,)


………………….#.#..#.#.#
………………__#_#_#_#_#__
………………{_..`..`.`.`..`.._}
……………__{_…_.._.._.._…_}__
…………..{_…H…A…P…P…Y…_}
………..__{_…_…_.._.._.._…_…_}__
…….__{__…B.I..R..T…H..D..A..Y…__}
_.—{__…_…_…_…_.._…_…_…_…__}— .
(…..`.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”.”. `…..)
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`


:0: => º
:1: => ¹
:2: => ²
:3: => ³
:1/2: => ½
:1/4: => ¼
:3/4: => ¾
:c: => ©
:r: => ®
:tm: => ™
:?: => ¿
:cent: => ¢
:pound: => £
:yen: => ¥
:euro: => €
:ss: => §
:ae: => æ
:love: => ♥


▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓


_(▒)(▒)_______███☼████___(░)(░)
(▒)(▓)(▒)__ ███__ ██████ (░)(▒)(░)
_(▒)(▒)___██____███▒████ (░)(░)
_________██____███▒▒▄▒
__________██____█▒▒▒▒▒▒
___________██____ █▒▒▒♥__(░)(▒)
____________██_____▒▒___(▒)(█)(░)
____________ ██____▒▒_____(░)(▒)
_____________██__▓▓▒▓______█
________█✯ _██ ▓▓▓▒▒▒▓____█_█
_(░)(░)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓▓__ █▀
(░)(▒)(░)______▓▓_▓▓▓▓▓▓___█
_(░)(░)_____ _▓▓_▓▓▓▓▓_____ █
___________ ▓▓__▓▓▓▓_▓____▒░
__________ ▓▓__▓▓▓▓___▓__▓▒
_________ ▓▓___███❋█__▓▓_
________▒▒__ ♥▒▒♥▒▒♥▒
_______░___ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
__________ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
_________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
________♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥
______ ♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒
_______________▓▓ ▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(▓)(▒)_______▓▓__▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓__ ▓▓
_______________▓▓__▓▓
_______________▓▓ ▓▓
_______________▓▓▓
______████████▓
_______█☼█___██____(░)(░)
______███____ ██__ (░)(▒)(░)
______█_______██____(░)(░)
______________█☼█
______________█▀██▄

▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓
▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▒▓▒▓▒▓▓▒▓
▓▒▓▓▒▒▓▒▒▓▓▒▓
▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▓
▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▓
▓▒▓▓▒▒▒▒▒▓▓▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▓▓▓▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓
▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓

█۞███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃ ●
▂▄▅█████████▅▄▃▂…
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤

.╔══╗═════╔╗═════.
.╚╗╔╬═╦═╦═╣╠╦╦╦╦╗.
.═║║║╩╣║║╬║═╣║║║║.
.═╚╝╚═╩╩╬╗╠╩╬╗╠═╝.
.═══════╚═╝═╚═╝══.

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║═╣║║╔╣║║║║║═╣
║║║║═╣╚╣╚╣║║║║║═╣
╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝
╔═╦═╗╔═╦═╦═╦══╗
║║║╚╣║═╣║║║║║║║
║║╠╗║║═╣║║╦║║║║
╚═╩═╝╚═╩╩╩╩╩╩╩╝
╔═╦═╦══╗
║║║║╠╗╔╝
║║║║║║║
╚═╩═╝╚╝
╔══╦═╗╔╦═╗
║║║║║╠╝║╚╣
║║║║║║║╠╗║
╚╩╩╩═╩═╩═╝
╔═╦═╦═╦═╦╗╔╗
║╚╣║║╚╣╚╣╚╝║
╠╗║║║║║║╠╗╔╝
╚═╩═╩╩╩╩╝╚╝
╔╗╔═╦═╗╔╦╦╦══╗
║║║║║║║║║║╠╗╔╝
║╚╣╦║║╠╝║║║║║
╚═╩╩╩╩╩═╩═╝╚╝
╔═╦╦═╦═╗
║╚╣║║║║║
╠╗║║╦║╔╝
╚═╩╩╩╩╝
╔═╦╦═╦═╗╔╦╦╗
║║║║║║╚╣║║║║
║╔╣║║║║║╠╬╬╣
╚╝╚╩╩╩═╝╚╩╩╝
╔═╦═╦═╦═╗╔╦╦╗
║║║║║║║╚╣║║║║
║╔╣║║║║║║╠╬╬╣
╚╝╚═╩╩╩═╝╚╩╩╝
╔═╦═╦╗
║╚╣║║║
╠╗║║║╚╗
╚═╩═╩═╝
╔═╦═╦╦╦╗
║║║║║║║║
║║║║║║║║
╚═╩═╩══╝
╔╦╦╦═╦╦╦╗╔╦╦╗
║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║╠╬╬╣
╚══╩═╩══╝╚╩╩╝
╔═╦══╗
║║║║║║
║║║║║║
╚═╩╩╩╝
╔═╦╦═╗
║╚╣║║║
╠╗║║╔╝
╚═╩╩╝
╔═╦╦═╗
║╚╣║╚╣
╠╗║╠╗║
╚═╩╩═╝
╔═╦╦═╗
║╚╣╠╝║
╠╗║║╔╣
╚═╩╩═╝
╔═╦═╦═╦═╦╗╔╗
║╚╣║║╚╣╚╣╚╝║
╠╗║║║║║║╠╗╔╝
╚═╩═╩╩╩╩╝╚╝
╔╦╦═╦═╗ ╔╦╦╗
║║║║║╚╣ ║║║║
║║║╔╬╗║ ╠╬╬╣
╚═╩╝╚═╝ ╚╩╩╝
╔╦╦╦═╦╦╦╗╔╦╦╗
║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║╠╬╬╣
╚══╩═╩══╝╚╩╩╝
╔══╦═╦═╦══╦═╦═╦╦╦╗
║║║║║║║╠╗╔╣║║║║║║║
║║║║╦║║║║║║╦║╔╬╬╬╣
╚╩╩╩╩╩╩╝╚╝╚╩╩╝╚╩╩╝
╔═╦╦═╦╦╦╗╔═╦╦═╦╦╦╗
║╚╣║║║║║║║╚╣║║║║║║
╠╗║║╔╬╬╬╣╠╗║║╔╬╬╬╣
╚═╩╩╝╚╩╩╝╚═╩╩╝╚╩╩╝
╔═╦═╗ ╔╗
║║║╔╝ ║║
║║║╚╗ ╠╣
╚═╩═╝ ╚╝


……..¶¶¶¶¶¶…………¶¶¶¶¶¶
….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.. ……¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…… ..¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶ ¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ..¶¶¶¶¶..
….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶
…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶¶¶¶
………………….¶¶¶¶
………..(0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ PISSSSSSSSSS ║
╚═════════════════╝
‘—————oOO
……..|__|__|
………. || ||
……. ooO Ooo
… … … … … … …….. .„–~–„………… ..
. … … … … … … ……./:.:. :.:.:.|.. ……… …
. … … … … … … ……|;.;.; .;.;.;/.. ……… …
. … … … ._„„„„„„„… );.;.;.;.;.| ……… ……
. … … „-”:.:.:.:.:. :.”~-„;.;.;.;| ……… ……..
. … .. (_„„„„„„—„„_:.:. );.;.;..”„…………
. … „-”:.:.:.:.:. :.:.:”"-„/;.;.;.; .;.”„…….. …..
. .. (:.___„„„„„„„„„___);.;.;.;. ;.;.;.|.. ……
. .. /”":.:.:.:.: .:.:.:¯”"\ ;.;.;.;.; .;.„”……. ……
. . \:.__„„„„„„„„„„„„„„__/;;;;;;;;; ;;/\…..
. .. \.:.:.:.:.:. :.:.:.:.: .);;;;;;; ;;;/:::\. ……… …
. … . \„„„„—~~~;;;;;; ;;;;;;;„”::::::: \…..
. … … . “”"~~–„„„„„„„„„„„-”:::::::::: ::\
. … … … … … \::::::::::: ::::::::: :::::\… …..
☆┌─┐. ─┐☆……………..
│▒│ /▒/……………….
│▒│/▒/…………………..
│▒ /▒/─┬─ ……………………….
│▒│▒|▒│▒│……………………
┌┴─┴─┐-┘─┘ ●●PISS●●…
│▒┌──┘▒▒▒│…………………..
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘…………………..
└┐▒▒▒▒┌…………………..
…………_ __
………../` .,-\….. ……. _.____
……….|_ c..’}…………|-|.. ….|._
.___…..)_. _/………….|.|…. ..|…|
[___]…/..` \______.’ |.|…… |_,’
|..^|../..\_ ______/). |-|___|
|….|./…. ../…… ._:::_))_ (_____
|….|/`-._/ ____..|__ _________ |
`-;_|\______ __.`\.’|| “”"”"”"”" ||
…..|.`#### #|__|’||. ……..| |
……\.._.. …_,{~-_ }|……. ..||
….._)….. ..(…{-_ _}|…… …||
…./______` \..|_,__) ……… ||
(*,_,)ノ⌒●~ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.· LEMPAR BOM!!!
‎​​‎​​.¸.(y) ´`=D .¸.;)´`:D.¸.:) ´ `=D.¸.=))
. ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
«´¨`.¸.DDUüAAAAAARRRR¸.´¨`»
. ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..
´`;) .¸.:* ´`;).¸.(y) ´ `;).¸.:D
`•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ .
..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
«´¨`.* DUORRRRRRRR *¸´¨`»
..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..
•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `• . `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ .
..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
«´¨`.* DUORRRRRRRR *¸´¨`»
..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..
•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `• . `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ .
..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
«´¨`.* DUORRRRRRRR *¸´¨`»
..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..
•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•.¸.•´ `•. ‎​¸.•·´¯`·•¸. ¸.•·´¯`·•¸. BOM!! (` ‘•. ¸¸.•’´)
. />=)/ • (` ‘•. ¸ ¸.•’´)
♊. • BLAAAARR!!!
_/ \_ (¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)
(¸. •’´ `’•.¸) ¸.•·´¯`·•¸. BOM!! (` ‘•. ¸¸.•’´)
. />=)/ • (` ‘•. ¸ ¸.•’´)
♊. • BLAAAARR!!!
_/ \_ (¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)
(¸. •’´ `’•.¸) ‎​​​. (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
`*•.¸˚*•.¸`*•.¸☆ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ☆¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
˚*•.¸`*•.¸˚*•.¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
(*) •‧::‧※☺ D>=)>=)>=)R ☺※‧::‧•(*)
(*) •‧::‧※☺ D>=)>=)>=)R ☺※‧::‧•(*)
,.•*´¸.•*˙,.•*´˚`*•.,˙*•.¸`*•.,
,.•*´¸.•*˙,.•*´ ★ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★ `*•.,˙*•.¸`*•.,
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) ‎​​​. (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
`*•.¸˚*•.¸`*•.¸☆ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ☆¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
˚*•.¸`*•.¸˚*•.¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
(*) •‧::‧※☺ D>=)>=)>=)R ☺※‧::‧•(*)
(*) •‧::‧※☺ D>=)>=)>=)R ☺※‧::‧•(*)
,.•*´¸.•*˙,.•*´˚`*•.,˙*•.¸`*•.,
,.•*´¸.•*˙,.•*´ ★ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★ `*•.,˙*•.¸`*•.,
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
(‘-’ ) (._. ) ( ._.) ( ‘-’) (‘-’ ) (._. ) ( ._.) ( ‘-’)
ƪ(˘⌣˘)┐tori.. ƪ(˘⌣˘)ʃ tori.. ƪ(˘⌣˘)ʃ tori..
…‾( )‾…… ….. ‾( )‾….. …….. ‾( )‾…….
…(_;_)…. ……. (_;_)…..,,.. …. (_;_)…….
┌(˘⌣˘)ʃ tori.. ƪ(˘⌣˘)cheese.. ƪ(˘⌣˘)┐
…‾( )‾……… .. ‾( )‾.. …. …….. ‾( )‾…….
…(_;_)…. ……. (_;_)…… ….. …. (_;_)…….
ƪ(˘⌣˘)┐tori.. ƪ(˘⌣˘)ʃ tori.. ƪ(˘⌣˘)ʃ tori..
…‾( )‾…….. … ‾( )‾.. ……… ‾( )‾…….
…(_;_)…. ……. (_;_)……. …. (_;_)…….
┌(˘⌣˘)ʃ tori.. ƪ(˘⌣˘)cheese.. ƪ(˘⌣˘)┐
…‾( )‾………. .. ‾( )‾……….. …. ‾( )‾…….
…(_;_)…. ……. (_;_)……. ……… (_;_)…….
><((((º> <º))))>< fish
..oooO…………..
…(….)…..Oooo…
….\..(…….(…)…. feet
…..\_)…….)../…..
……………(_/……
Dorrr, mati koe
‎​ ._|\________ _________ _____,,_
../ `–||||||||- ——— ——— —->º˚°ºD☺R
./_=:O______ _________ _____||
…),—.(_( __) /
..// (\) ),——’
.//___///`
‘//__////
‘’„‘’‘’„‘’ ‘’„‘’‘’„‘’
‘’„‘’  ‘’„‘’
‘’„‎​‘’ŴªĿаªaªaЂ‘’„‘’
‘’„‘’  ‘’„‘’
‘’„‘’‘’„‘’ ‘’„‘’‘’„‘’™
,,,
(.”)
,_/ \\
) )~ prrrreeeet
_|,|
……….\\\\\|///
……….(^▄ ▄^)
……….(…(_)…)
…………\..–../_
………/¯¯Y¯¯\.\ … ………..♪…..♪…..♪….♪
………|._.\_…..|\_.\ …….♪….♪…..♪
……….\__\……|…\..\ …….♪….♪
……(¯¯¯\…\_|/¯¯\__\_________oooooo
……..)===ºººº====0000========:)
……(____/¯¯¯\__/
………/…./………\…\
..__./._/………….\._.\__
(____ /………….(_____) ஐร$єקקקק……….!!!ஐ
¨¨¨šî ăłěňĝ вαωα ĶÅŶŲ¨¨¨
¦¦¦¦‎​ ゜Ť є ŋ ģ Ķㄚㄩ ゜¦¦¦¦:)
¸,ø¤º°`°¨°`°º¤ø,¸
☆†ÅĶĒ ☆ ČÂŘĚ☆
*•.¸¸..¸¸..¸¸..¸¸.¸¸•*
Tiii…n Tiii…n!!
brru__um. ___
,______/”|__<=-P,//_=D_\__, //
;!__(@)__!__ ___!(@)__ _!>;..PeRmiSiii….
°¹… ²… ³….Kaboerrrr
»       
__/ΠΓ\=D/\___
’-O———O-’
…ƘªƁυ® ¶ªĶ‎​έ ƾεďªϞ…
.__l”"”"”"”" I. .I”"”"”" “.” I
/ – l. .l=I. I
‘-@-”@”"@”‘.’”@”" “”@”.”.
…ƘªƁύ® ¶ªĶ‎​έ Ƭяύк ĢªϞð̀́ﻉϞǥ…
. ε(((((  ̄^ ̄)з
. ┌•((((( ► ◄ )•┘
. €€€≈≈≈ ☁ ☁ ☁
* ĶåBoÔ.ôeËe® aÂä®gH..!!! *
‎​ PLAK ‎​‎​​ PLAK ‎​‎​​ PLAK….. =D =D
 Huaaa…Huaaa…Huaaa…
  
<:’(> 
-(! 
<,<,
‎​    
  Č î ã ã τ̅ τ̅ …!!
>:O/ 
<____, :’(> 
_/ -(!
;; <,<,
(Q╰_╯)=○☆‎​(x,☉”)
(>_<)○——(^o^)○
….________________ 
____//_>B) ||____\\___\ \
[I-___ | -| ———/____| 
\//””’\\_____ |____/ /”””\v== 
( @ ) \”"”"”"/”"”. ( @ )
……….\. O /
……….(♊ siap siap lempar Mobil
………._| |_
(*,_,)ノ⌒●~* lempar bom neh ! 
(っ ‘o’)ノ ~~~ ☆(゜o°)
(¤ `д´)•`д´)•`д´)┌┛┌┛┌┛☆)`з’)
//”"”"”"II
|| 
|| 
|| \ /. Mandiiiii…..
|| < =)) > . Seeeegggaaaaarrrrr….
|| . (.)
|| . _/ \_
―┐
│ (=|
│  Gantung diri aja deh :p…..
│ 
│ “ ”
…_____
../ ∏|\=D/\\
,[_Ξ”|”"”|’ƒ
~ Θ’¬—”Θ. Ikut yuk
Brum. ______
,___/”I(“,),//____,
:!_(@)_¡_____!(@)_!>; kaboRrrR…
(>*<) :p BRUT!! (n)
( ‘) ,-”"”-.
( ,:)=:’ ( ) )
!_!_! ‘-,,,,,-’ :>
*panggil ah…..
C̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼ wew c̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼ wew c̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼ wew c̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼
 
Terima Kasih Sudah Berkunjung !!!